Thư ngỏ về việc tổ chức Ngày hội Đoàn kết thành viên năm 2022 & Lễ kỷ niệm 9 năm thành lập CLB (06/01/2013-06/01/2022)

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SAO ĐỎ

CÂU LẠC BỘ TRUYỀN THÔNG SINH VIÊN SAO ĐỎ 

THƯ NGỎ

Kính gửi: Các anh/chị là Cựu thành viên Câu lạc bộ Truyền thông Sinh viên Sao Đỏ

Được sự tham mưu, góp ý của Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và Phòng Công tác Sinh viên nhà trường. Hiện nay tình hình Covid – 19 trên địa bàn tình Hải Dương nói riêng và trên cả nước nói chung vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thông xin thông báo không tổ chức chương trình Ngày hội đại đoàn kết thành viên năm 2022 và Kỷ niệm 9 năm Thành lập Câu lạc bộ (01/1/2013 – 06/1/2022) và ra mắt Ban Chủ nhiệm khóa X. Để đảm bảo an toàn phòng dịch theo khuyến cáo của Nhà trường rất mong được thông cảm từ phía các anh/chị là cựu thành viên của Câu lạc bộ và mong có được sự đồng hành của các anh/chị trong thời gian sắp tới trong các chương trình của Câu lạc bộ.
Xin trân trọng cảm ơn và chúc các anh/chị có nhiều sức khỏe và thành công!

TM. BAN CHỦ NHIỆM

CHỦ NHIỆM

 

  

Tạ Đức Hùng