Danh sách thành viên sáng lập Câu lạc bộ

DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP CÂU LẠC BỘ

STT Họ và tên Lớp
01. Đồng Bá Tuyến CNKTDDT1 – DK3LT
02. Đoàn Phương Nam 01ĐH Tin
03. Dương Thị Phương Nhung 01ĐH QTKD1
04. Nguyễn Huy Hoàng 06CĐ ĐT2
05. Nguyễn Việt Sơn CNKTDDT2 – DK03
06. Nguyễn Mạnh Hùng CNKTDT – CK8
07. Trần Xuân Thủy 07CĐ ĐT2
08. Dương Thị Tú Anh KT2 – DK03
09. Trần Thị Thanh Huyền KT2 – DK03
10. Nguyễn Văn Thành 01ĐH CK
11. Bùi Thị Thu Huyền 02ĐH KT3
12. Hoàng Văn Trường 01ĐH Tin